• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo danh sách sinh viên không có lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt 2) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Thông báo danh sách sinh viên không có lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt 2) vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Sinh viên xem tại đây.

Trân trọng./.

28/07/2022 00:00
Các tin khác