• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo đăng ký sơ tuyển chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo đăng ký sơ tuyển chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm:

Sinh viên xem tại đây

Trân trọng./. 

04/08/2022 00:00
Các tin khác