• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Cô Lê Thị Hồng Ánh thông báo lịch học bù

STT

Tên môn

Nhóm lớp

Lịch học bù

Ghi chú

Ngày

Từ tiết

Đến tiết

Phòng

1

Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa

010100685502 - 07DHDB1

08/4/2019

4

6

B.302

 

2

Vệ sinh an toàn thực phẩm

010100653501 - 08DHTP4

06/4/2019

13

15

B.302

Sinh viên có thể sắp xếp học bù ở các nhóm khác nhau

12/4/2019

13

15

B.301

19/4/2019

13

15

B.306

27/4/2019

7

9

B.302

19/5/2019

10

12

B.302

3

Vệ sinh an toàn thực phẩm

010100653502 - 08DHTP3

27/4/2019

10

12

B.302

23/5/2019

14

16

B.301

27/5/2019

13

15

B.301

28/5/2019

13

15

B.302

30/5/2019

13

15

B.302

4

Vệ sinh an toàn thực phẩm

010100653503 - 08DHTP1

07/4/2019

7

9

B.306

21/4/2019

7

9

B.302

06/5/2019

13

15

B.306

19/5/2019

1

3

B.302

19/5/2019

4

6

B.302


07/04/2019 18:12
Các tin khác