• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thầy Trần Chí Hải thông báo lịch học bù

Thầy Trần Chí Hải thông báo lịch học bù, cụ thể

1. Các bạn sinh viên học môn Công nghệ chế biến thực phẩm của Thầy Hải vào thứ 7 tiết 4 - 6 (010100079404) tham gia 01 trong 02 lớp ôn tập vào tiết 4 - 6 ngày 12/5/2019 tại phòng B.105 hoặc tiết 10 - 12 ngày 12/5/2019 tại phòng B.107. Ghi chú: có kí tên vào bảng điểm.

2. Các bạn sinh viên học môn Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu của Thầy Hải vào thứ 7 tiết 7 - 12 (010110005803), có thể tham gia lớp ôn tập vào tiết 1 - 6 ngày chủ nhật 19/5/2019 tại B.106.
Sinh viên vui lòng theo dõi và sắp xếp lịch học cho phù hợp.
Trân trọng./.

06/05/2019 17:07
Các tin khác