• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Hướng dẫn ôn tập và cấu trúc đề thi cuối kỳ môn CNCB và KSCL sữa, hệ Đại học

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo về việc Hướng dẫn ôn tập và cấu trúc đề thi cuối kỳ môn CNCB và KSCL sữa, hệ Đại học, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn ôn tập và cấu trúc đề thi cuối kỳ vui lòng xem tại đây.

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

16/12/2019 00:00
Các tin khác